Witamy na stronie naszej szkoły

Szkoła dziś

W 1999r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Dorota Marczuk. Od początku stanęła ona przed trudnym zadaniem, bowiem rok szkolny 1999-2000 przyniósł reformę szkolnictwa. Zmiany nastąpiły w strukturze edukacji jak i w sposobach administrowania i zarządzania.

W miejsce szkoły ośmioklasowej powołane zostały szkoły o sześciu klasach.

slal gimnastyczna

W 2007r. przy budynku szkoły powstał nowy, duży gmach sali gimnastycznej wraz z boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę halową. Na wyposażeniu szkoły jest również siłownia oraz zestaw nowoczesnych stołów do tenisa.

Stara sala gimnastyczna została przekształcona na bibliotekę szkolną, która pełni również funkcję centrum multimedialnego. Tego roku powstały również trzy nowe pracownie: plastyczna, matematyczna oraz komputerowa.

Rok szkolny 2007/08 przyniósł również ogromną zmianę w organizacji pracy w szkole w Surażu. Publiczne Gimnazjum mieszczące się do tej pory w Doktorcach zostało przeniesione do gmachu Szkoły Podstawowej. I tak od tego roku zamiast sześciu roczników uczy się ich aż dziewięć.

otwarcie orlika 2012

W bieżącym roku szkolnym uczniów wracających do szkoły po wakacjach czekała kolejna wielka niespodzianka. Zamiast starego boiska szkolnego mogli oni podziwiać nowoczesny kompleks boisk wybudowanych w ramach programu Orlik 2012. Wokół boisk postawione zostały słupy z oświetleniem. Wybudowane zostały również szatnie i prysznice dla zawodników.

mgr Daniel Ryś

Dzisiaj jest:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu

18-105 Suraż, ul. Szkolna 1

tel. (85) 650-31-21

email: zsipowsuraz@wp.pl

Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

18-105 Suraż, ul. Bielska 17

tel. (85) 650-31-25

Do góry

Copyright © 2009 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: