Witamy na stronie naszej szkoły

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II szkole podstawowej i gimnazjum w Surażu i poświęcenie sztandaru

Chociaż nie jestem wśród was codziennie, jak bywało przez tyle lat dawniej –
to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę.
Jest to, moi drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień.
Jan Paweł II

Dzień 22 października 2014 r. to wyjątkowa dla nas data, która zapisała się w historii naszej szkoły, jako jedna z najważniejszych. Właśnie w tym dniu nastąpiło oficjalne nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Surażu.

To niezwykłe święto dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Posiadanie patrona pozwala tworzyć wyraźny wizerunek każdej szkoły. Jednak nadanie imienia Jana Pawła II, tak Wielkiego Polaka, Humanisty i Człowieka, wzbogaca ten obraz uczuciami oraz emocjami, które motywują do stawania się godnymi stąpania po Jego śladach.

Procedura wyboru patrona jest ściśle określona. W szkole były przeprowadzone wybory i niemalże jednomyślnie został wybrany Jan Paweł II. Następnie dopełniliśmy wszystkich formalności. W program szkoły zostały wpisane zajęcia związane z przybliżeniem postaci Wielkiego Polaka. Dziś program wychowawczy opiera się na wartościach, jakie przekazał nam Papież.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego – Metropolitę Białostockiego w kościele p.w. Bożego Ciała w Surażu, w której uczestniczyli: księża prezbiterzy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łapach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli oraz poczet Ochotniczej Straży Pożarnej w Surażu, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy gminy.

Podczas Mszy Św. Aktu poświęcenia sztandaru dokonali Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki i Ksiądz Mitrat Jan Fiedorczuk – Delegat Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

Po mszy wszyscy uczestnicy przy dźwiękach orkiestry dętej, pięknie udekorowanymi ulicami udali się do szkoły.

Wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego rozpoczęła się następna część uroczystości. Po hymnie Pani Dyrektor Dorota Marczuk serdecznie przywitała przybyłych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, ks. Mitrat Jan Fiedorczuk – proboszcz Białostockiej Katedry – Dyrektor Wydziału Katechetycznego – Delegat Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, ks. Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego, ks. Jerzy Bezubik Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała w Surażu, ks. Roman Kiszycki Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach oraz księża zaprzyjaźnieni z naszą szkołą. Ponadto mieliśmy zaszczyt gościć: p. Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, absolwenta naszej szkoły – p. Karola Pileckiego – członka Zarządu Województwa Podlaskiego, p. Wiesławę Ćwiklińską – Wicekuratora Oświaty, p. Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego, p. Krzysztofa Kondraciuka Radnego Województwa Podlaskiego, p. Sławomira Halickiego – Burmistrza Suraża, p. Mariannę Rogalską Sekretarza gminy Suraż, Honorowego Obywatela Miasta Suraża, kpt. Antoniego Jabłońskiego Honorowego Obywatela Miasta Suraża, członków Rady Miejskiej w Surażu oraz służby mundurowe.

Gościliśmy również: p. Marię Profic Czajkowską – córkę podpułkownika Stanisława Profica, rozstrzelanego przez NKWD w Charkowie w 1940r., emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół z terenu gminy Suraż, dyrektor ów zaprzyjaźnionych szkół i poczty sztandarowe,rodziców naszych uczniów i darczyńców, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości oraz orkiestrę dętą z Białegostoku pod batutą Franciszka Mocarskiego.

Pani Dyrektor odczytała listy z życzeniami i gratulacjami od osób, które nie mogły przybyć na uroczystość: list od Stanisława Kardynała Dziwisza – Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego oraz od p. Dariusza Piontkowskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymaliśmy również list od Siostry Zofii Marii Sianko, która przesłała nam wszystkim poświęcone obrazki z Naszym Patronem Św. Janem Pawłem II.

Następnie Dyrektor przedstawiła historię szkoły. Na prośbę p. Dyrektor Doroty Marczuk Arcybiskup ks. Edward Ozorowski poświęcił popiersie Św. Jana Pawła II, postument i obraz z wizerunkiem Patrona.

Po ceremonii poświęcenia nastąpiło symboliczne wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez honorowych gości oraz fundatorów. Następnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Surażu: p. Agnieszka Filipczuk–Żamojda odczytała Uchwałę Nadania Imienia Szkołom a prezes Wspólnoty Gruntowej „Grądek” w Surażu p. Adam Sosnowski odczytał Akt Przekazania Sztandaru. Chwilę później Dyrektor przekazała go uczniom mówiąc: „Drodzy Uczniowie, przekazuję Wam ten Sztandar – symbol Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru, a słowa: Bóg, Honor, Ojczyna niech staną się dla Was drogowskazami na całe życie”. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego: chorąży – Dawid Rudkowski i asysta – Klaudia Filipczuk–Żamojda i Izabela Bajda, ucałowali sztandar i wypowiedzieli słowa: „Przyjmujemy Sztandar. Obiecujemy dbać o Niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Surażu.”

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie na sztandar. Ślubowali: Dyrektor p. Dorota Marczuk, Radna Rady Miejskiej w Surażu – p. Halina Łupińska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej – p. Beata Ostaszewska, przedstawiciel Rady Rodziców – Magdalena Filipczuk, przedstawiciele uczniów poszczególnych klas oraz wszyscy uczniowie klasy I.

Po ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście. Padło wiele ciepłych słów, życzeń, gratulacji.

Postać Naszego Patrona przybliżył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klasy V pod kierunkiem p. Zofii Czepe.

Przy dźwiękach orkiestry dętej uczniowie wręczyli Gościom róże, jako podziękowanie za obecność na naszej przepięknej uroczystości.

Na zakończenie Dyrektor podziękowała wszystkim za obecność, zaprosiła do zwiedzania szkoły, wystawy, umieszczania wpisów w księdze pamiątkowej oraz na spotkanie przy kawie.

Serdeczne podziękowania składamy fundatorom:

 • Wspólnocie Gruntowej „Grądek” w Surażu
 • Ks. Jerzemu Bezubikowi – proboszczowi parafii p.w.Bożego Ciała w Surażu
 • Zarządowi Województwa Podlaskiego
 • Urzędowi Miejskiemu w Surażu
 • Annie Poniatowskiej – Prezes BS Łapy
 • Radnym Rady Miejskiej w Surażu
 • Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu
 • Radzie Rodziców Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu
 • Teresie i Zygmuntowi Jarmoc
 • Henrykowi Łapińskiemu – prezesowi SUR Suraż
 • Adamowi Kamińskiemu właścicielowi firmy „KAMISTAL” Suraż
 • Jackowi Waśko właścicielowi firmy „NEXBUD” Kobylanka
 • InterRist Towarzystwo Ubezpieczeń Oddział w Białymstoku
 • Mariannie Rogalskiej
 • Anecie, Szczepanowi i Dawidowi Rudkowskim
 • Beacie i Arturowi Ostaszewskim
 • Zofii i Romanowi Czepe
 • Edycie i Markowi Stypułkowskim
 • Agnieszce i Piotrowi Żamojda
 • Danucie i Kazimierzowi Laskowskim
 • Monice i Krzysztofowi Pańkowskim
 • Agnieszce i Leszkowi Gulewiczom
 • Tomaszowi Domaszuk
 • Bolesławie Jurkin
 • Joannie i Andrzejowi Krzywiec Kapitał–Krzywiec w Białymstoku
 • Emilii i Marcinowi Marciszewskim
 • Joannie Łapińskiej

Najważniejsze jednak jest ciągle przed nami, bo gdy trwa zwyczajny dzień pracy, wtedy nie możemy zapomnieć o przesłaniu Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali…”.

Galeria zdjęć:
Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia Nadanie imienia

Dzisiaj jest:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu

18-105 Suraż, ul. Szkolna 1

tel. (85) 650-31-21

email: zsipowsuraz@wp.pl

Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

18-105 Suraż, ul. Bielska 17

tel. (85) 650-31-25

Do góry

Copyright © 2009 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: