Witamy na stronie naszej szkoły

Rok szkolny 2009/10

Dzień 1 października 2009 r. był w naszej szkole niezwykle uroczysty. Właśnie tego, dnia obok nowej, pięknej sali gimnastycznej, otwarty został kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu Orlik 2012. Tę ważną dla szkoły uroczystość swą obecnością uświetnili Tomasz Półgrabski – podsekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Karol Pilecki – dyrektor biura posła Tyszkiewicza (absolwent naszej szkoły), Roman Czepe – burmistrz Łap. Nad całością uroczystości czuwał Leszek Gulewicz.

14 października 2009 roku obchodziliśmy w naszej szkole podwójne święto, a mianowicie Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klasy pierwszej. Początek uroczystości należał do Pani Dyrektor Doroty Marczuk, która po powitaniu przybyłych gości skierowała kilka słów do zgromadzonych nauczycieli, pracowników szkoły, a także uczniów. Po otrzymaniu przez nauczycieli nagród Dyrektora oraz wręczeniu im kwiatów przez władze gminne, które reprezentowali Pan Burmistrz Sławomir Halicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu Pan Zygmunt Jarmoc i Pani Sekretarz Maria Rogalska nastąpiła uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta rozpoczęła się od zaprezentowania przez dzieci części artystycznej. Następnie przechodziły one trzy próby. Próbę mądrości, uśmiechu i zręczności.

16 października tego roku obchodziliśmy w naszej szkole IX Dzień Papieski. Tym razem pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Prezentacja multimedialna i montaż słowno – muzyczny przygotowane przez młodzież klasy III gimnazjum przypomniały wszystkim nauczanie Jana Pawła II na temat wolności.

Święto Odzyskania Niepodległości to patriotyczny dzień, który poprzedza w naszej szkole uroczysty apel. Uczniowie przygotowujący program chcą przypomnieć swoim kolegom drogę do niepodległości wielu pokoleń Polaków, którzy nigdy się nie pogodzili z niewolą.W tym roku historię walki z zaborcami w montażu poetycko – muzycznym przedstawili uczniowie klasy IV pod opieką pani Zofii Czepe.

Dnia 21 grudnia 2009 r. odbyły się w naszej szkole Jasełka przypominające narodziny Jezusa Chrystusa. W tym roku treść nawiązywała do sytuacji panującej w Europie, która coraz bardziej oddala się od wartości chrześcijańskich. Celem było ukazanie, że miłość Jezusa, który przychodzi na świat w ubogiej stajence gromadzi wszystkie narody i wzywa je do jedności i wzajemnego dialogu.

W rozgrywanym 27 lutego (sobota) w Hali Sportowej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Surażu III Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci zorganizowanym przez Piotra Zarzeckiego uczestniczyło 80 zawodników i zawodniczek. Reprezentowane były kluby z Czeremchy, Starego Folwarku, Augustowa, Czerwonki, Korycina, Kolna, Białegostoku, Dąbrówki, Wysokiego Mazowieckiego, Chodorówki, Suchowoli, Szudziałowa, Suraża i Czarnej Białostockiej.

16 kwietnia w naszej szkole odbył się apel ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Program ten przygotowali uczniowie klas I, III gimnazjum oraz kl. IV szkoły podstawowej pod kierunkiem pań: Renaty Maleckiej i Zofii Czepe. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Dorota Marczuk, prosząc nas o uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy. Następnie wysłuchaliśmy fragmentu "Reqiuem" W. A. Mozarta.

Dzisiaj jest:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu

18-105 Suraż, ul. Szkolna 1

tel. (85) 650-31-21

email: zsipowsuraz@wp.pl

Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

18-105 Suraż, ul. Bielska 17

tel. (85) 650-31-25

Do góry

Copyright © 2009 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: