Witamy na stronie naszej szkoły

Podsumowanie akcji „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” i konkursów o tematyce ekologicznej

Uczniowie naszej szkoły od 18 września do 20 października już po raz kolejny zbierali żołędzie w ramach akcji edukacyjnej „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki”. Organizatorem było Nadleśnictwo Dojlidy we współpracy Kołem Łowieckim „Przepiórka” w Księżynie.

Celem akcji było promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie wrażliwości na los zwierząt, a także uczenie oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody oraz dobro zwierząt leśnych.

W akcji wzięło udział 20 uczniów, zebraliśmy 1179,78 kg żołędzi, które zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierzyny leśnej zimą, skorzystają dziki, sarny i daniele, a nawet sójki. Jednak nie udało się pobić roku 2018/2019, w którym nasi uczniowie zebrali 4437,85 kg żołędzi czyli prawie cztery i pół tony.

Tak jak w ubiegłych latach szkolnych, tak i teraz, organizatorzy konkursu zapewnili uczestnikom wspaniałe nagrody rzeczowe. Zostały one rozdane podczas podsumowania akcji 30.11.2021 r. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: ks.Rafał Koptas – Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała w Surażu, p.Zenon Angielczyk – Z–ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, p. Józef Saczko – Prezes Koła Łowieckiego „Przepiórka”, p Henryk łapiński – Burmistrz Suraża, p. Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, p. Marianna Rogalska – Honorowy Obywatel Miasta Suraż, p.Wojciech Świtecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy, p. Piotr Bozik – Łowczy Koła Łowieckiego „Przepiórka”, p.Ewa Chrabołowska – Dyrektor ZS w Turośni Kościelnej, p.Barbara Oniśko – Dyrektor SP w Turośni Dolnej, p. Anna Stypułkowska – Edukator leśny Nadleśnictwa Dojlidy, p. Mariusz Pawluczuk – pracownik Nadleśnictwa Dojlidy, p.Grzegorz Żurek – Leśniczy Leśnictwa Suraż, który był pomysłodawcą akcji.

Przybyli również do nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej i Turośni Dolnej – uczestnicy powyższego konkursu, wraz z opiekunami.

Zwycięzcami konkursu zostali:

 • I miejsce: Maciej Zimnoch ucz. kl.III – 350 kg
 • II miejsce: Antonina Marczuk ucz.kl.III – 127 kg
 • III miejsce: Tosia Rokicka ucz.kl.II – 108.15 kg

Następnym punktem uroczystości było podsumowanie konkursów o tematyce ekologicznej:

 • literackiego – „Czyste powietrze w naszej Gminie”,
 • plastyczno–technicznego – „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy”

Celem konkursów było szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat roli środowiska dla zdrowia człowieka. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę wolną od dymu. Zachęcanie dzieci do aktywnego i pożytecznego spędzenia czasu na rzecz ochrony środowiska. Promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska tj. wymiana pieca na bardziej ekologiczny, termomodernizacja domu.

Laureaci konkursu literackiego:

 • I miejsce: Dawid Chim
 • II miejsce: Igor Radziszewski
 • III miejsce: Joachim Jarmołowicz oraz Marcel Zawada

Laureaci konkursu plastycznego:

 • I miejsce: Antonina Marczuk oraz Miłosz Litwińczuk
 • II miejsce: Tosia Rokicka
 • III miejsce Mateusz Niewiński

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

`

mgr Małgorzata Dobkowska

Galeria zdjęć:
„Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki” „Leśne zwierzaki lubią żołędziowe przysmaki”

Dzisiaj jest:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu

18-105 Suraż, ul. Szkolna 1

tel. (85) 650-31-21

email: zsipowsuraz@suraz.pl

Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

18-105 Suraż, ul. Bielska 17

tel. (85) 650-31-25

Do góry

Copyright © 2009 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: